វេទិកាផ្គូផ្គងអាជីវកម្ម (B2B) គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃម៉ាកយីហោ អ្នកចែកចាយ អ្នកលក់រាយ និងអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មតែមួយពីជុំវិញពិភពលោក។ វាគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយដែលអ្នកអាចនាំផលិតផលរបស់អ្នកទៅជិតអ្នកទិញ និងដៃគូដែលមានសក្តានុពល។
 
នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ និងចូលរួមក្នុងវេទិកា B2B យើង អ្នករៀបចំនឹងស្វែងរក និងរៀបចំការប្រជុំរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ យោងទៅតាមចំណូលចិត្តដែលអ្នកបានផ្តល់។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជួប និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅកន្លែងតែមួយ និងក្នុងពេលតែមួយ បង្កើនផលិតភាពរបស់អ្នក ខណៈពេលដែលសន្សំការចំណាយច្រើន។
 
Petfair cambodia  B2B នឹងបើកសម្រាប់ការចុះឈ្មោះមួយខែមុនពេលការតាំងពិព័រណ៍ធំចាប់ផ្តើម។ ដូច្នេះចាំមើល!